Naslov/Header

Dobrodošli na Blog tradicionalne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Na ovom mestu možete čitati tekstove o pojmu, predmetu i poreklu (istorijatu) astrologije, natalnoj, elekcionoj, horarnoj i mundanoj astrologiji. Blog predstavlja konzervativan pristup astrologiji, onakav kakav je bio u delima astroloških velikana poput: Marka Manilija, Klaudija Galena, Doroteja Sidonskog, Klaudija Ptolomeja, Firmika Materna, Mašalaha, Al Birunija, Ibn Ezre, Al Hajata, Gvida Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i drugih. Posetite novi sajt astrologa Nataše Karalić Koprivice.

15 November 2011

Ljubav i brak u tradicionalnoj astrologiji

Pitanja ljubavi i braka najdetaljnije su razmatrane oblasti tradicionalne astrologije. Poglavlja astroloških udžbenika starih autora posvećena ovom segmentu natalnih horoskopa ubedljivo su najopširnija i veoma različita. Marko Manilije, rimski pesnik , astrolog i autor astrološke poeme u 5 knjiga „Astronomike“ sa samog početka hrišćanske ere, mundanim kućama posvećuje solidan segment svog dela. Naziva ih loca temples, sedes i partes i najpre navodi tzv. malefične delove natalnog dijagrama, one mundane kuće koje nisu u poznatoj geometrijskoj vezi sa ascendentom: 2, 6, 8 i 12. U II knjizi pomenutog dela od 864. stiha stoji: „ Ona koja se diže kao treća od najviših nebesa nesrećno je mesto, neprijateljsko prema budućim događajima i prepuno zla; nije sama jer jednaka joj je ona koja sija zvezdom na suprotnoj strani, blizu tačke zalaska. ...

0 comments:

Post a Comment