Naslov/Header

Dobrodošli na Blog tradicionalne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Na ovom mestu možete čitati tekstove o pojmu, predmetu i poreklu (istorijatu) astrologije, natalnoj, elekcionoj, horarnoj i mundanoj astrologiji. Blog predstavlja konzervativan pristup astrologiji, onakav kakav je bio u delima astroloških velikana poput: Marka Manilija, Klaudija Galena, Doroteja Sidonskog, Klaudija Ptolomeja, Firmika Materna, Mašalaha, Al Birunija, Ibn Ezre, Al Hajata, Gvida Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i drugih. Posetite novi sajt astrologa Nataše Karalić Koprivice.

09 August 2010

Astrologija

Ne postoji mnogo oblasti ljudskog stvaralaštva i interesovanja u kojima ima toliko suprotstavljenih mišljenja kao što je astrologija. Ovo se posebno odnosi na pokušaj da se objasni šta je astrologija i kako ona, zapravo, funkcioniše. Postoje najmanje dva važna razloga koji su doveli do toga da u vezi sa istim pitanjem postoje ne samo različiti, nego i dijametralno suprotni odgovori. Prvi razlog je činjenica da o astrologiji veoma često govore, i najglasniji su u tome, oni koji je napadaju i osporavaju. Osporavajući astrologiju govore i pišu gotovo uvek o tome šta astrologija nije i ne može biti, a nikada ili veoma retko o tome šta astrologija jeste. Drugi razlog za pomenutu situaciju je taj, ma koliko to neverovatno može zvučati, što veliki broj onih koji praktikuju astrologiju i sebe nazivaju astrolozima, a koji se uopšte upuste u razmatranje ovog pitanja, o tome šta je astrologija iznose različita i potpuno suprotna mišljenja. ...

0 comments:

Post a Comment