Naslov/Header

Dobrodošli na Blog tradicionalne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Na ovom mestu možete čitati tekstove o pojmu, predmetu i poreklu (istorijatu) astrologije, natalnoj, elekcionoj, horarnoj i mundanoj astrologiji. Blog predstavlja konzervativan pristup astrologiji, onakav kakav je bio u delima astroloških velikana poput: Marka Manilija, Klaudija Galena, Doroteja Sidonskog, Klaudija Ptolomeja, Firmika Materna, Mašalaha, Al Birunija, Ibn Ezre, Al Hajata, Gvida Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i drugih. Ukoliko ste posebno zainteresovani za horarnu astrologiju, pozivamo vas da posetite i Blog horarne astrologije.

15 November 2011

Ljubav i brak u tradicionalnoj astrologiji

Pitanja ljubavi i braka najdetaljnije su razmatrane oblasti tradicionalne astrologije. Poglavlja astroloških udžbenika starih autora posvećena ovom segmentu natalnih horoskopa ubedljivo su najopširnija i veoma različita. Marko Manilije, rimski pesnik , astrolog i autor astrološke poeme u 5 knjiga „Astronomike“ sa samog početka hrišćanske ere, mundanim kućama posvećuje solidan segment svog dela. Naziva ih loca temples, sedes i partes i najpre navodi tzv. malefične delove natalnog dijagrama, one mundane kuće koje nisu u poznatoj geometrijskoj vezi sa ascendentom: 2, 6, 8 i 12. U II knjizi pomenutog dela od 864. stiha stoji: „ Ona koja se diže kao treća od najviših nebesa nesrećno je mesto, neprijateljsko prema budućim događajima i prepuno zla; nije sama jer jednaka joj je ona koja sija zvezdom na suprotnoj strani, blizu tačke zalaska. Čini se da se ova poslednja još više ističe i svaka od ovih kuća pokreće čoveka ka kardinalnoj tački i podjednako širi propast. Svaka je porta laboris per se ( kapija napora );  jedna za uspon ( 12.), druga za pad ( 6.). Bolja sudbina ne čeka ni tačku zalaska iznad ( 8.) ili ispod ascendenta ( 2.). Prva se obrušava, a druga se izmiče i povlači, a svaka se trese pri svom neminovnom kraju budući da je blizu kardinalne tačke i samo što nije igubila oslonac i propala. S pravom su poznate kao prebivalište Tifona Titana.“ 11. mundano polje Manilijevi savremenici nazivaju bonus daemon ili bonus genius dok je on imenuje fors na jednom i fortuna felix na drugom mestu. Ovo je tradicionalno kuća Jupitera i velike sreće, ali ništa preciznije o njoj ovaj pisac ne govori. Naspramnu 5. kuću zove daemonie i njoj dodeljuje, vrlo specifično i samo njemu svojstveno, oblast zdravlja i bolesti. Mundano polje deus je Manilijeva 9. kuća koja, takođe, ima vrlo posebno i izvanredno značenje u astrologiji ovog ranog astrološkog pisca. Po njemu ovo polje pokriva pitanje tela i vitalnosti jer pripada Suncu. 3. kuća ostaje nedorečena. Naziva je dea, njom vlada Mesec u skladu sa dominantnom tradicijom i jedino što za nju kaže jeste da „sija žutim svetlom i nadzire smrt“ , verovatno zbog činjenice da kao kuća naspramna solarnoj 9, koju vezuje za vitalnost, ova mora imati suprotno značenje. U svemu je Manilije veoma specifičan pa tako i u pogledu značenja mc-a i 10. polja koje po njemu i još nekim drevnim astrolozima primarno pripada Veneri i stara se o pitanjima braka naspram 4. koja pripada Saturnu, precima i ocu pre svega. Prva kuća je  Merkurova i ista vlada sudbinom dece dok 7. (ditus ianua) opisuje smrt natusa. Manilije se tako javlja kao najspecifičniji i najoriginalniji autor tradicionalne astrologije, u mnogočemu nedorečen i kontradiktoran i, jednako tako, vrlo originalan. U pogledu braka Manilije je jasan. Isti pripada Venerinoj 10. kući. Prema posebnom sistemu „kruga sreće“, tj. horoskopu zasnovanom na tački fortune, braku Marko Manilije dodeljuje 5. mundano polje što je jedini put da se u teoriji astrologije ovo polje javi u pitanjima partnerstava.

Dorotej pitanja ljubavi i braka u svojoj  „Carmen Astrologicum“ vrlo detaljno obrađuje u II knjizi pod naslovom „Predviđanja uz pomoć Venere“. Sam naslov nagoveštava da se suština ovog dela natalne problematike primarno razmatra na osnovu Venere i njenih triplicitetnih dispoizitora po čijoj primeni je ovaj autor najpoznatiji. Prema ovim pravilima ako su vladari tripliciteta Venerinog znaka u natalnom dijagramu ugaoni i u aspektu sa njom to je dobar znak za stabilan i srećan brak. Obično se posmatraju prva dva triplicitetna vladara. Svaki se faktor i finije može kvalifikovati pa tako dodatni benefični pokazatelj biće i ako su vladari tripliciteta i sama Venera zodijački snažni, brzi i u direktnom kretanju i daleko od Sunčeve pozicije, ali ne naspram njega jer su tada retrogradni ( u slučaju planeta suprasolarnog sektora). Ako se desi da su Venera i njeni triplicitetni vladari kadentni, debilitirani mundano ili zodijački, u konjunkciji ili opoziciji sa Suncem ili malefikom, tada se osoba neće ženiti/udavati ili će biti u vezi sa onima iz nižih socijanih slojeva, promiskuitetnima ili partnerima znatno starijim ili znatno mlađim od sebe. Ovde Dorotej, zapravo, ukazuje na neku vrstu potpuno neadekvatnog ljubavnog partnera i društveno neprihvatljiv ukus po ovim pitanjima. Nevolje zbog ljubavnih partnera nastaće i onda kada se desi da su vladari tripliciteta na ekvidistanci imeđu malefika, a Venera je kadentna ili ugožena po nekom osnovu.

Od posebnih aforizama na ovu temu ističu se sledeći: Venera i Jupiter u aspektu i benefičnim kućama simbolizuju dobar brak sa osobom snažnog moralnog integriteta ili brak sa uglednim i dobrostojećim partnerom; Venera u mundanoj kadenciji i istovremenom aspektu sa Marsom i Jupiterom, dok su njeni triplicitetni vladari na uglu, simbolizuju brak muškarca sa promiskuitetnom ženom i ženom burne ljubavne prošlosti zbog čega će osoba izaći na loš glas i biti javno ponižena; malefik u konjunkciji, opoziciji ili dekster kvadratu prema Veneri je natalni pokazatelj lošeg i neuspešnog braka, tuge i nesreće zbog istog ili zbog bračnog partnera; Merkur u Vagi ili Biku u aspektu sa Saturnom simbolizuje ljubavne veze ili brak sa vrlo siromašnom osobom ili sa strancem/strankinjom; blizak aspekt između Jupitera, Venere i Meseca daće brak sa uglednom osobom ili srećan i stabilan brak; ukoliko je Mesec istovremeno aspektovan od strane oba malefika, ali iz oba zodijačka smera osoba će u životu ostvariti ljubavnu vezu sa partnerom neke ugledne osobe ili osobe od političke moći; ukoliko se u dnevnom rođenju desi da se Venera nađe na ascendentu ili mc-u i vrlo blizu Sunca, pri čemu je Mars na nekom uglu ili u konjunkciji sa tačkom braka, tada će osoba ostvariti brak sa osobom  iz vrlo siromašne porodice ili osobom druge rase; ukoliko Merkur i Venera istovremeno aspektuju tačku braka muškarac će oženiti pevačicu, balerinu ili ženu sa estradnim zanimanjem.

Venera na jednom od dva ženska ugla (descendent ili ic) u muškim nativitetima često je znak gubitka partnerke usled njene prerane smrti ili pak braka u poznim životnim godinama. Takođe, ovakva mundana pozicija Venere simbol je nestabilnog emotivnog života muškarca i čestih i površnih ljubavnih veza. U ženskim natalima Mars na ovim uglovima označava isto u pogledu muškaraca i braka. Na preranu smrtu žene u muškom natalu ukazaće i pozicija Venere u 12. ili 6. kući uz blizak aspekt od strane Jupitera iz 10. ili 8. kuće.

Mars i Venera u poziciji uzajamne recpecije po domicilu ili u istom znaku ukazuju na razvijenu seksualnost natusa. Trojna konjunkcija između Venere, Marsa i Merkura ili pozicija ove tri planete u istom znaku znak su velikih bračnih nestabilnosti i brojnih partnera. Ukoliko je prvi triplicitetni Venerin dispozitor dobro zodijački i mundano integrisan, a drugi loše onda će bračne i ljubavne stvari biti dobre u mladosti, a loše u poznim životnim godinama ili će prvi brak biti dobar, a drugi loš i isti će uslediti posle gubitka prvog partnera. Obrnuto tumačenje postojaće u slučaju da je prvi triplicitetni vladar loš, a drugi dobar.

Venera u svom domicilu je dobar znak za brak u svakom pogledu s tim što je u Biku stabilnija nego u Vagi u kojoj neretko daje brojne partnere pre braka. Ukoliko je Saturn u istom znaku sa Venerom ili se Venera nađe u Saturnovim terminima dok je Saturn istovremeno aspektuje, muškarac će oženiti udovicu ili od sebe stariju ženu ili neuglednu i siromašnu ženu. U ženskim natalima Venera u bliskoj vezi sa Marsom ili u Marsovim terminima, dok je on istovremeno aspektuje, znak je promiskuitetne i neverne žene ili neplodne i neverne žene u muškim natalima. Spaljena  Venera ili Venera u solarnom orbisu, ili Jupiter u takvoj poziciji, a u vezi sa Venerom preko aspekta znak su braka sa ženom iznad 45. godina. Mesec i Venera u domicilu ili egzaltaciji Jupitera, pri čemu Mesec blisko aspektuje Jupitera, znak je ljubavne veze sa rođakom. Na isto ukazuje bliska opozicija između Venere i Meseca preko malefične kuće ili kada se ženske planete nađu u istom znaku u malefičnoj kući u muškom natalu. Na incestne veze takođe ukazuje i Venera ili Saturn na ascendentu u domicilu jedne od pomenutih planeta u međusobnom apsektu ili bliskom aspektu sa Mesecom te aspektna veza između tačke braka i njenog vladara i Meseca.

Blizak aspekt debilitirane Venere i Meseca u ženskim natalima znak je promiskuitetne žene i žene koja je sklona plaćanju seksualnih usluga. Na isto ukazuje i loš aspekt Saturna prema debilitiranoj ili Veneri u kardinalnom znaku. Bliska veza Venere i Marsa preko konjunkcije ili aspekta simbolizuje razvratnost. Ukoliko su obe planete u istočnom kvadrantu osoba će biti poznata po tome. Ukoliko su u zapadnim delovima natala onda će činiti sve da u tome ostane diskretna osim ako jednu ili obe planete ne aspektuje neki od luminara. U tom slučaju svoje ljubavne afere osoba neće moći da sakrije i po njima će biti poznata svojoj okolini.

Posle razmatranja Venere Dorotej se okreće 7. mundanom polju.  Blizak aspekt između malefika i tačke zalaska Sunca, pri čemu je domicilni vladar znaka descendenta kadentan ili ugrožena na neki način, onda će brak biti loš ili ga uopšte neće ni biti. Planeta koja ugrožava descendent ukazaće na vrstu opstrukcije. Saturn donosi loše ljubavno iskustvo sa starijim partnerima ili loše bračno iskustvo zbog intervencije starije osobe. Jupiter je znak opstrukcije od strane nekog uglednog muškarca ili osobe iz viših socijalnih slojeva. Merkur narušava brak zbog tračeva, ogovaranja ili otkrivanje neke tajne jednog od supružnika, Mars narušava stabilnost usled agresije i svađa. Konjunkcija Merkura i Marsa na descendentu ili kvadrat ili opozicija ovakve konjunkcije prema descendentu znak je ubistva partnera, najčešće ubistva supruge.

Od relevatnih tačaka za ovu natalnu oblast Dorotej ističe:  Saturnovu tačku braka sa formulom ascendent+ Venera- Saturn za muške natale, obrnuto za ženske; tačku braka fortune koja se dobija odbijanjem luka tačke fortune od stepena natalne Venere u muškim natalima, odnosno, odbijanjem luka ove tačke od stepena Marsa u ženskim natalima i tačku ljubavnih veza koja se dobija odbijanjem stepena natalne Venere od ascendenta prema prema njenoj udaljenosti od descendenta na onoj strani dijagramske hemisfere na kojoj se Venera nalazi.

Broj eventualnih brakova Dorotej rešava na sledeći način. U muškim natalima broj planete između mc-a i Venere pokazaće broj brakova ili broj ljubavnih partnerki. U ženskim natalima broj planeta između mc-a i Marsa daje broj partnera. Ukoliko je Mars na mc-u onda se broji od mc-a do Jupitera. Kadentna Venera u muškim natalima znak je emocionalne nestabilnosti i odsustva braka. Na isto ukazuje i Marsova kadencija u ženskim natalima.

Homoseksualnost i promiskuitet prema Doroteju

Natalni signifikatori muškog homoseksualizma jesu: Venera u Blizancima ili Devici u 8. 6. 12. ili 2. kući ili Merkur u jednoj od pomenutih kuća uz Veneru u pomenutim znacima, Merkur i tačka braka u istom znaku dok je Merkur na nekom uglu, u muškom znaku, recepcija po domicilu između Marsa i Merkura ili bliska aspektna veza između ove dve planete, naročito preko muških znakova, Venera u jednom od znakova požude ( Ovan, Bik, Jarac, Ribe), u okviru solarnog orbisa ili u superiornom aspektu od strane Marsa ili Saturna, opozicija između Venere i Meseca na osi horizonta, naročito u Lavu, Devici, Ovnu, Škorpiji, Jarcu i Vodoliji, Venera u uzajamnoj recepciji po znacima sa Saturnom, u 4. 7. 6 ili 12. kući.

Na žensku homoseksualnost ukazaće: Kadentna Venera u malefičnoj kući u bliskoj vezi sa malefikom na uglu u ženskim znacima, luminari u ženskim znacima u lošem aspektu od strane Marsa ili Saturna u Ovnu, Biku, Jarcu, Vodoliji ili Ribama, luminari u muškim znacima zajedno sa Venerom u muškom znaku na uglu ili uglovima pri čemu su dve od ove tri planete ili sve tri u međusobnoj opoziciji ili kvadratu.

Mesec u Biku, Vodoliji ili Ribama uz konjunkciju Merkura i Marsa simbolizuje promiskuitet, naročito u ženskim geniturama. Venera na ascendentu ili mc-u u lošem aspektu prema malefiku.

Klaudije Ptolomej tematiku braka i ljubavi detaljno razmatra u 5. poglavlju 4. knjige svog četvoroknjižja. Počinje od muških natala i Meseca u tim geniturama. Pozicija ovog luminara u muškim kvadrantima daće brak u mladim godinama ili brak sa znatno mlađim ženama. Suprotno značenje imaće položaj Meseca u ženskim četvrtima. Na odsustvo braka u muškim geniturama, pre svega, ukazuje faza mladog ili tamnog Meseca uz istovremeni bliski aspekt sa Saturnom. Takođe, ukoliko se Mesec zatekne u jednotelesnom znaku daće jedan brak i obrnuto ukoliko se nađe u bikorporalnom znaku ili je bliskim aspektom povezan sa planetom iz promenljivog znaka. Osobine partnerke procenjuju se iz znaka i esencijalne prirode one planete  prema kojoj Mesec aplicira.

U ženskim natalima pre svega mora se analizirati Sunce koje u muškim kvadrantima daje rane udaje ili vezivanja za znatnije mlađe muškarce i vice versa u slučaju ženskih mundanih pozicija dnevnog luminara. Ako se isti nađe u fisksnom znaku ili je u aplikaciji prema planeti u tom delu mundanog kruga udaće se jednom. Ukoliko se desi da Sunce padne u promenljivi znak ili ukoliko aplicira ka više planeta udavaće se više puta. Osnovna priroda supruga procenjuje se na osnovu znaka i kuće Sunca te planeta ka kojima aplicira. Kvalitet seksualnog nagona prema Ptolomeju primarno se tumači preko pozicije Marsa u muškim, odnosno, Venere u ženskim nativitetima.

Vetius Valens iako u ranijem poglavlju svoje Antologije braku dodeljuje 5. kuću poput prethodnika Manilija, u delu knjige u kojem detaljno razrađuje ovu materiju nedvosmisleno prvo upućuje na 7. znak od ascendenta i Venere, odnosno, planete u Biku i Vagi kao Venerinim nebeskim kućama. Razmatrajući kvalitet Venere uporedo analizira i kvalitet njenog, odnosno, dispozitora svih planeta u njenim kućama. Posebno su zanimljive relevantne tematske tačke na koje ovaj autor upućuje. Prvo navodi formulu iz međusobnog odnosa Venere i Jupitera prema ascendirajućem stepenu. Gde god ova tačka u natalu pala na matematičkoj opoziciji stoji tačka prevare i preljube. Druga tačka koju pominje posebno je određena u zavisnosti od polnog identiteta. Za muškarce ova tačka se dobija razdaljinom između Sunca i Venere projektovana od ascendenta, a za ženu razdaljinom između Meseca i Marsa. Generalno, Venera je nosilac ljubavnog potencijala u ženskim, a Mars u muškim natalima. Takođe, neophodno je ove tačke povezati sa tačkama fortune i duha. Prva treba da je u vezi sa tačkom braka u ženskim, a druga u muškim geniturama. Fortuna i duh su relevantni iz jednostavnog razloga lunarne i solarne simbolike koju objedinjuju u sebi. Fortuna se još naziva i tačkom ljubavi muškarca prema ženi, a duh tačkom ljubavi žene prema muškarcu.

Sinastrijski metod Klaudija Ptolomeja

Sinastriju Ptolomej obrazlaže u 5. i 7. poglavlju IV knjige Tetrabiblosa kada govori o braku , prijateljstvima i neprijateljstvima. On je prvi pisac koji je uveo standarde u ovom metodu koji se tiču muško-ženskih planetarnih parnjaka (Sunce-Mesec i Mars-Venera). U ljubavnim i bračnim vezama od primarnog je značaja da luminari budu u bliskom aspektu trigona ili sekstila do 5 stepeni od perfekcije. Ukoliko se desi da su luminari iz dve natalne pozicije u aspektu kvadrata trajnost veze je i dalje moguća pod uslovom da se svetla nalaze i u međusobnoj recepciji koju Ptolomej naziva ’’izmenom, razmenom’’. Raskidi i razvodi i zbog najmanjih povoda po njemu se dešavaju kada se luminari iz dva natalna dijagrama ne vide (kada ne formiraju jedan od 5 tradicionalnih aspekata) ili su u opoziciji ili kvadratu bez recepcije i najmanjeg zodijačkog dostojanstva. U tom smislu i dekanat može ’’spasiti’’ stvar ako je jedan od luminara sa luminarom druge karte povezan preko pozicije u njegovom licu. Sinastrija je dobra i onda kada luminar jednog partnera pada u znak benefika drugog ili od njega prima blizak aspekt. Suprotno ovome postoji u slučaju deljenja iste zodijačke pozicije luminara i malefika. Benefici mogu popraviti i loš aspekt između luminara ili odsustvo istog ukoliko blisko stoji u vezi sa njima u natalnoj razmeni. Ptolomej je standardizovao ne samo signifikatore profesije već i opšte signifikatore sinastrije, a to su Venera, Mars i Saturn koji obavezno moraju biti u vezi sa luminarima u natalnoj razmeni kako bi se procenio opšti kvalitet jednog odnosa. Pretpostavka kvalitetnog i trajnog ljubavnog odnosa jeste ’’familijarnost’’ opštih signifkatora sa mestima luminara. Odnos između partnera reflektuje se kroz odnos koji Venera ima prema Marsu i Saturnu. Mars je relevantan u onim vezama u kojima su partneri generacijski bliski dok je Saturn preuzima primat u vezama u kojima postoji veća razlika u godinama. Ovo Ptolomej objašnjava prostom astrološkom činjenicom  da Venera i Mars ostvaruju svoje zodijačke egzaltacije preko trigona sa domicilom one druge dok u slučaju Venere i Saturna imamo direktnu vezu preko domicilnog trigona. Na ovaj način Ptolomej u prvi plan ističe snagu trigonskog aspekta.

Posebno sinastrijsko istraživanje izloženo je u 7. poglavlju pomenute knjige i za njega je karakteristično to što se kao primarni faktori analize ističu: Sunce, Mesec, ascendent i tačka fortune koje po osnovnoj svojoj prirodi simbolizuje odnos između luminara projektovan od stepena ascendenta. Po njemu najčvršće veze nastaju iz sinastrija u kojima su pomenuti faktori u istoj znakovnoj poziciji ili u poziciji susednih znakova ukoliko razmak između njih preko granice nije veći od 17 lučnih stepeni. Ovde se Ptolomej poziva, u suštini, na solarni orbis, odnosno,  na solarni radius koji prenosi na sve primarne sinastrijske faktore. Suprotno ovome najdublja neprijateljstva i neslaganja biće prikazana u onim sinastrijama u kojima su ovi faktori u razdvojenim ili znacima opozicije. Sekstil i trigon benefično vezuju, ali takve veze nemaju kvalitet kao veze preko konjunkcije koje se smatraju najsnažnijim i najtrajnijim. On prijateljstva i neprijateljstva deli u tri kategorije u zavisnosti od poveznog primarnog faktora. Tako, recimo, ako je jedna sinastrija bazirana primarno na vezama luminara odnos će biti posledica najdublje privlačnosti i naklonosti. U slučaju neprijateljstva, ukoliko su luminari ti koji su u međusobno lošem odnosu, ono će biti duboko, ozbiljno i trajno. Kada su tačke fortuna stožeri sinastrije ljudi se povezuju prema interesu  dok ascendenti povezuju, pre svega, preko fizičke privlačnosti ili zajedničkih tragedija, nevolja, incidenata. Dominantan partner u vezi biće onaj čiji su sinatsrijski faktori u dekster poziciji prema faktorima drugog partnera. Do upoznavanja i početka jednog odnosa obično dolazi kada se primarnom direkcijom faktor iz jednog natala nađe u egzaktnoj vezi  sa faktorom iz drugog natala. Trajne i snažnije veze između dvoje ljudi dešavaju se u vreme kontakta 4 primarna faktora, a prolazne ukoliko ekvatorijalni luk poveže planete iz drugog plana, izvan sistema 4 glavna. Takođe, od značaja u proceni intenziteta novog poznanstva biće i povezivanje direkcijom preko uglova, odnosno, kadencije.

Iako Klaudije nije poseban značaj pridavao dodekatemorijama većina drugih autora jeste pa se sinastrija 4 primarna faktora jednako može primenjivati i preko ovog sistema. Tako, recimo, ukoliko ascendenti dvoje ljudi ne stoje u posebnoj vezi mogu biti povezani preko stepena svojih dodekatemoria. Jednako važi i za ostala 3 faktora: Sunce, Mesec, i fortunu i njihove međusobne kombinacije. Veze preko sistema dodekatemorija jednako su snažne kao i osnovne zodijačke veze.

Autor teksta: Nataša Karalić Koprivica
www.natasakaralic.com

24 February 2011

Primarne direkcije (ekvatorijali)

Primarne direkcije su jedna od najstarijih prediktivnih astroloških metoda koja se zasniva na pomeranju radikalnih faktora jedne horoskopske karte prema novim pozicijama na osnovu diurnalnog kretanja (prividne dnevne rotacije neba u smeru satnih kazaljki). Referentni okvir ovog primarnog kretanja jeste rektascenzija (prava ascenzija). Da bi se primarne direkcije ispravno razumele i izračunale neophodno je, na prvom mestu, razumeti ovaj pojam. Rektascenzija predstavlja udaljenost jednog nebeskog objekta ili tačke od vernalne prekretnice (0 stepeni Ovna) merenu u odnosu na nebeski ekvator ...

Pročitajte tekst na sajtu autora
Preuzmite tekst u PDF formatu


26 January 2011

Zašto Falsifer nije voleo oca (retrogradni Saturn)

Saturn, najaktivniji nosilac univerzalnih i individulanih sudbina, dug period vremena je u davnoj prošlosti, u mnogim civilizacijama, smatran za vrhovnu planetu. Još je Seneka davno rekao kako ova planeta “vrši najveće uticaje na sva kretanja, svih nebeskih tela”. Dakle, nekada prvi planetarni bog koga je sa trona svrgnuo Jupiter sa niže sfere, javlja se u gotovo svim ranim kulturama kao prvi hronokrator, nosilac vremena i njegov pokretač, pobunjeni anđeo, pali čovek, bog kreator platonističkog univerzuma, zainteresovani Demijurg gnostika i oceoubica, samostalno ili u paru sa svojim prvim oponentom Jupiterom. Pre Jupitera nebeski tron u svim antičkim kulturama pripadao je Saturnu i u svim tim kulturama, jednako tako, dominacija je sa njega prešla na Jupitera. Nimib-Marduk, Osiris-Set, Hronos-Zevs, tri su istovetna planetarna para Vavilona, Egipta i Grčke. Danas ih znamo uglavnom kao hronokratore i nosioce najvažnijeg astrološkog ciklusa koji se zasniva na njihovoj konjunkciji. Ovom ciklusu podređeni su svi ostali.

U interpretaciji  Saturnove astrološke simbolike obično se kreće i završava  na opšte poznatim opisima poput rezervisanosti, rigidnosti, konzervativnosti, skeptičnosti, tromosti, skromnosti, introvertnosti, racionalnosti, emocionalne distanciranosti itd. Ipak, suština njegove simbolike je daleko dublja od nivoa na koji upućuju gore nabrojani epiteti. Čitava astrološka simbolika, i ovo uglavnom nije poznato onima koji nisu ozbiljnije zainteresovani za astrologiju, razvila se iz asocijacija na koje upućuje simetrija nebeskih ciklusa i poredaka planeta, a ne na osnovu više hiljada godina dugog iskustva kako se uobičajeno veruje. Astrološki sistem kakav danas poznajemo najvećim delom stvorili su Grci prepoznavši u osnovama ovog drevnohaldejskog umeća perfekciju harmonije koja se razotkriva na svim nivoima postojanja i prirode. Astrologija je tako nastala kao neformalna konvencija filozofski nastrojenih umova  koji su u prirodi prepoznali određene zakonitosti. Na taj način je razvijena i planetarna simbolika. Astronomski planetarni sistem, poznatiji kao Haldejski planetarni poredak, u preseku sa 4 solarne astronomske tačke, odredio je, ne samo osobine planeta, već i njihova primarna zodijačka dostojanstva (domicile i egzaltacije). Haldejski poredak zasniva se na redosledu obrta planeta na vidljivom nebu (povratku planete na istu zodijački poziciju), odnosno, na vremenu njihovog stvarnog obrta oko Sunca. Saturn je u ovom, krajnje racionalnom i savršenom sistemu, prepoznat kao lutajuća zvezda sa najdužim vremenom povratka. Njegova udaljenost od sublunarnog sveta izgradila je asocijaciju na hladnoću, daljinu, dugovremenost i starost. Ta jednostavna astronomska činjenica koja se uočava pukim posmatranjem, predstavlja suštinu, ne samo astrologije kao takve, već i svih stelarnih kultova drevnih civilizacija. Saturn je tako, zahvaljujući vremenu svog povratka na vidljivu poziciju, u jednom trenutku postao prvi bog, graditelj sveta, pokretač vremena i stvaralac prostora i neko ko je izazvao rađanje univerzuma. Platonov Demijurg je tek jedan u nizu kojima prethodi sumerski i vavilonski bog Tamuz i svi oni su, zapravo, nebeski oličeni u ovoj planeti. Kako je Haldejski poredak neprikosnoveno hijerarhičan, baš kao i čitav kosmos drevnog sveta, Saturnu je vremenom pripala krajnje negativna uloga obzirom da njegova sfera stoji na samom kraju našeg vidljivog opsega. U tom smislu, Saturn je svima “neprijatelj” u kosmičkom okruženju, Mesecu jer isti stoji na suprotnom kraju od njega i Suncu koje zauzima centralnu poziciju, tačno na ekvidistanci između Saturna i Meseca. I tako je Saturn dobio Jarca i Vodoliju za svoja prebivališta. Jarca kao oponenta Mesečevoj kući, a Vodoliju kao neprijatelja solarnom domicilu. Haldejski poredak u preseku sa 2 ekvinocija i 2 tropika je bukvalno odredio mesto Saturna u zodijačkom krugu i njegove osobine koje su, po prirodi stvari, morale biti dijametralno suprotne solarnim i lunarnim. 


Saturn (preuzeto sa Clipart ETC)

Kada se govori o retrogradnosti superiornih planeta (Marsa, Jupitera i Saturna) obično se ne uzima u obzir činjenica da retrogradnost, zapravo, predstavlja tačku podele jednog sinodičkog ciklusa planete (konjunkcija sa Suncem) i njen prelaz iz orjentalnosti u okcidentalnost. Retrogradnost je tačka kulminacije odnosa planete sa Suncem koje, kao centralna nebeska figura, distribuira kapacitet integriteta svakog planetarnog simbola. Retrogradnost superiornih planeta nije ništa drugo do nebeski simbol izoštravanja planetarnog principa u sukobu sa solarnim. Kako je opozicijia (retrogradnost) faktički najsvojstvenija Saturnu, jer je njegova prirodna pozicija pozicija naspram Sunca (linija Lav-Vodolija), retrogradni ciklus ove planete samo naglašava njenu simboliku u stvarnoj manifestaciji. Ono što se slabo zna jeste to da Saturn, naročito retrogradni Saturn u kardinalnom ili znaku južne hemisfere (Od Vage do Riba), simbolizuje pobunu, prkos, rušenje poretka, nemire, nesreće, destrukcije i uspostavljanje novih poredaka. Uran moderne astrologije je samo preuzeo signifikaciju tradicionalnog Saturna čije nebesko prebivalište stoji na 180 stepeni od Sunčevog. Kako je Sunce oduvek bilo simbol božanske emanacije i distributera primordijalne svetlosti, jednostavno rečeno, simbol Boga, duha, reda i poretka, prirodno je tako Saturnu pripala malefična pobunjenička uloga Lucifera, palog Adama i bilo kog čoveka koji ruši autoritete, autoritativne poretke, čvrsta pravila i sl. Iznova i iznova ćemo čitati kako aspekti Sunca i Saturna simbolizuju nevolje sa ocem, oceubistvo, očevu smrt, loše odnose sa ocem, gubitak očeve imovine ili nasleđa, ali i natprosečnu ambiciju, velike svetovne aspiracije i političku dominaciju. Suština Saturnove prirode otkriva se u njegovom mundanom raspoređivanju koja, sva do jednog, ukazuju na to da Saturn želi solarni presto. Iz ovog razloga tradicionalno Saturn jeste simbol pobune na svim kosmološkim i zemaljskim nivoima. On pokreće događaje i, ontološki pre svega, pokreće vreme. Vreme i granica jesu prvi saturnijanski simboli izvedeni iz slike njegovog prividnog nebeskog kretanja i odnosa prema centralnom Suncu. Saturn je tako postao simbol zavisti, velikih pretenzija i ambicija i ova značenja je veoma lako izvesti iz povezivanja mundanih kuća i planeta. Prvi, najjednostavniji, način da se to uradi jeste da se krene od prve planete i prve kuće horoskopa. Saturnu tako pripada ascendent, telo, rađanje, naša pojavnost u ovom svetu, telesna inkarnacija. Iz ovoga je izvedena veza Saturna sa telesnim integritetom, skeletom, kostima i kožom. Njegova mundana egzaltacija pada u XII kuću, prvu malefičnu, u kojoj ova planeta u diurnalu (prividno primarno kretanje neba) započinje realizaciju svojih velikih svetovnih ambicija koje se tiču X polja, vrha, tačke dnevne solarne kulminacije. XII kuća je “porta laboris” (kapija napora), ali napora za uzdizanje jer preko XII, u smeru kazaljki na satu, izlazimo u dnevna mundana polja, najpre XI pa X. Suprotno ovoj kući stoji VI kuća ,takođe simbol muke i napora, ali muke za svetovni i telesni pad jer ovo polje odvodi planetu ispod horizonta i sa vidljivog neba i ona u mundanoj egzaltaciji pripada Marsu, drugom (manjem) malefiku. XII kuća u vezi sa Saturnom zbog toga ima veze sa istinskim namerama pojedinca, njegovim skrivenim motivima, ambicijama i svim onim što izakulisno preduzima kako bi se domogao vrha i srušio autoritet. Autoritet, naravno, prirodno pripada Suncu i mc jeste njegova prirodna pozicija pa se neprijateljstvo između njega i Saturna iz primarne raspodele Zodijaka prenosi na nivo odnosa XII i X kuće. Saturn na taj način preuzima solarni presto zbog čega mu mnogi autori dodeljuju i X kuću, ali njegova pozicija u njoj simbolizuje isto što i opozicija sa Suncem: sukob sa ocem, loše nasleđe po ocu, loše iskustvo sa ocem, pobunu, pobedu nad ocem koja se kasnije prenosi na sve autoritete, ambiciju koju pokreću ovakvi motivi, prikrivenost i lažnost, loše namere, veoma osetljiv i lomljiv ego koji će sve učiniti kako bi se sačuvao. Saturn u X je savršeni  glumac koji navlači odoru konzervativnosti kada je to neophodno, identifikujući se sa solarnim vrednostima samo da bi preuzeo solarnu ulogu. U tradiciji tako ova planeta vremenom dobija i ulogu oca, paralelno sa Suncem, obično u noćnim geniturama. Marko Manilije, astrološki pisac s početka naše ere, Saturna postavlja direktno u IV polje, koje u Haldejskom poretku oduvek pripada Suncu, jer brojeći od ascendenta i prve planete, na 4. poziciji naći će se ovo svetlo. Tako, prelistavajući tradiciju, primetićemo da je Saturn zauzeo četiri od tri mundana vrha, baš kao i Sunce, čime se njegov značaj podiže u prvi plan.Veza Sunca i Saturna je esencijalna za razumevanje ličnosti, njenog integriteta, porodičnog nasleđa, njenih motiva i postupaka. Saturn je daleko više revolucionar nego što se u modernoj astrologiji to razume. Ponašanje Saturna je pritvorno i lažno. On uistinu jeste konzervativan u onom značenju ove reči u kome prestaje da želi promene od onog trenutka kada se iste završe posle njegove intervencije jer, sve sto Saturna motiviše tiče se, u suštini, Sunca. Sunce nije samo središte planetarne sferične kosmologije već, daleko šire, to središte obuhvata još četiri sfere izvan planeta i četiri ispod planeta. Suzili mi ovaj astrološki kosmos na planetarne sfere, ili ga proširili na dodatne, Sunce je uvek u sredini i, kao takvo, predstavlja esenciju svih potonjih sfera. Iz Sunca je nastalo sve, ali da bi se manifestovalo od Sunca se isto mora i odvojiti. Solarni pricnip se "sažima" da bi iz njega nastao univerzum. Kako je to izdvajanje preduslov manifestacije najnormalnije je da izdvojeni princip bude što dalje od Sunca da bi mogao da se iznese u svetu. U praktičnom smislu, sve što je spaljeno (preblizu Suncu) manifestuje se kroz negaciju principa, ali ta negacija ne znači da se negira kvalitet već ono što planeta simbolizuje u nečijem životu. Retrogradnost Saturna je početak maksimalnog odvajanja od Sunca. U praktičnom smislu nama često izmiče razumevanje spaljenog faktora samo iz razloga što nam život nije doneo ono što nazivamo objektivnim uslovima sudbine (bolesti, pogibije, gubici itd.). Sve dok je na unutrašnjem nivou subjektiviteta skloni smo da kažemo kako se neki aspekt nije manifestovao u meri u kojoj smo to, na osnovu teorije, očekivali. Konkretno, spaljenost Satruna, bač kao i retrogradnost istog, jeste priča o ocu i autoritetu u nama i izvan nas. Kako je Sunce esencija svega postojećeg, apsolutni duh i stožer kosmosa, kada ga prenesemo na ljudsku ravan, ono postaje naše počelo (genetika, nasleđe, otac, preci), naš duh, svesni deo naše ličnosti, dakle ego, i oni objektivni uslovi našeg življenja koji nameću obavezu prilagođavanja hijerarhijskom ustrojstvu, sviđalo se to nama ili ne. Kod Sunca nema uravnilovke, zna se čemu je gde mesto, šta treba, a šta ne. Saturn tako postaje prvi princip rušenja te hijerarhije zarad izgradnje sopstvene . Saturn je "Sunce" noći, lažni autoritet, Demijurg i sujetni igrač sakriven iza maske skromnosti. Noć kojem pripada njegovo svetlo je, zapravo, čovekov kosmos i otuda naziv "Sunce noći”. Formula tačke oca sačinjena je od ova dva faktora, ali ista simbolizuje i autoritativne principe u nama samima, naš odnos prema autoritetima, kapacitet za savijanjem kičme, našu prilagodljivost ili krutost našeg ega. Odnos Sunca i Saturna je priča o volji, dominaciji, borbi za nezavisnost, volji za rušenjem autoriteta, volji za moć, osamostaljivanju, itd. Gde god su ove dve planete u lošem odnosu imamo, ili problem sa očevom ličnosću i teškim uslovima u roditeljskom domu, ili problem u odnosu sa ocem i ličnost koja veći deo života "izgrađuje" sopstveni kosmos u kojem oslobađa ličnu moć rušeći tuđu. Jednako tako, skladan odnos između Sunca i Saturna, ukazuje na fleksibilnost, krotkost, prilagodljivost, poštovanje društvene i porodične hijerarhije, konzervativnost itd. Kada je Saturn blizu Sunca ličnost je prilagodljivija, više zavisna nego nezavisna, bez snage da se suprotstavi autoritetu (iako isto često veoma želi), ide linijom manjeg otpora, razume društvene zakonitosti, poštuje ih, suzdržava se itd. Ovaj aspekt umnogome otežava individuaciju ličnosti, ali, praktično, može da prođe bez ikakvih vidljivih trzavica i nameta sudbine.

Saturn svojom signifikacijom pokriva broj 7 dok se broj 8 javlja kao njegov remedijalni mistični broj. Vlada crnom, a u duginom spektru žutom bojom pa je lako za primetiti da se ljudi okreću jednoj od ove dve boje, ili kombinaciji crne i žute ili žute i plave u svakodnevnom odevanju, onda kada im se ambicija poveća i kada čvrsto odluče da nešto preduzmu po pitanju sopstvene pozicije i afirmacije.  Saturn, takođe, vlada i subotom, notom fa u muzičkoj lestvici, olovom, čulom sluha, istočnim vazdušnim strujanjima, gorkim i oporim ukusima i mirisima suvljih nota, safirom i lapis lazulijem . Dobro je ukoliko je pod kontrolom Sunca, na jedan, dva ili četiri znaka od njega posle opozicije, odnosno, retrogradnosti, a loše kada je spaljen, na tri ili šest znakova od znaka Sunca. Takođe, dobro je kada je orjentalan, u I kući i iznad  Zemlje po danu, odnosno ispod nje u noćnim kartama. Aktuelni retrogradni poluciklus u znaku Vage značajniji je za ovu planetu od istih ciklusa u drugim znacima jer je Vaga prva od znakova u kojima Sunce ima smanjenu (kraću) dnevnu vidljivost zbog čega se isti smatraju “poslušnim” znacima u odnosu na prvih šest u kojima Sunce ima duže trajanje iznad horizonta. Tako su u početku prvih 6 znakova smatrani benefičnim, jer ih Sunce okupira tokom prve, tople polovine godine u severnoj hemisferi gde je astrologija i nastala. Drugih 6 znakova su, zbog smanjenog intenziteta Sunca i kraćeg dana, smatrani melefičnim. U Persiji, recimo, tih 6 meseci mračnih znakova poistovećeni su sa 6000 godina dugim mračnim ciklusom boga Ahrimana koji je u tom periodu dominirao nad Ormuzdom, bogom dobrote i svetlosti. Klasičan dualistički pogled na svet koji se manifestuje na brojnim nivoima manifestacije.Vaga je jedan od 4 najznačajnija znaka za pokretanje promena na svim nivoima i prethodni retrogradni Saturnov ciklus u ovom znaku doneo je neuspele atentate na dva vladara, dva čoveka čija je funkcija nesumnjivo bila pod solarnom signifikacijom. Papa Jovan Pavle II i Ronald Regan, u razmaku od nešto više od mesec dana, preživeli su atentate u vreme retrogradnog ciklusa Saturna u Vagi. Poljska vlada je te godine privremeno slomila pokret Solidarnost. U sva tri slučaja imamo borbu između Sunca (vlast) i njenih protivnika (Saturn). I izvan konteksta zodijačkog znaka Vage, specifičan odnos Sunca i Saturna, te određena  pozicija ovih planeta na epiciklu, gotovo redovno se javljaju u vremenima ubistava vladara i političara, revolucija i sl. Tako, recimo, prvi ubijeni američki predsednik Abraham Linkoln život je izgubio u vreme retrogradnog Saturna ( 14.4.1865.), zatim sa sličnom pozicijom Saturna na nebu život gubi i predsednik Džejms Garfild (19.9.1881.). Pokušaj ubistva Frenklina Ruzvelta desio se u vreme retrogradnog Saturna 14.10. 1917. Oktobarska revolucija zvanično je počela 7.11.1917. na dan egzaktnog kvadrata između Sunca i Saturna u znaku Lava. Benazir Buto ubijena je, takođe, u vreme retrogradacije ove planete, krajem dedembra meseca 2007. godine. Kralj Aleksandar Ujedinitelj gubi život pod istim astrološkim oklnostima što se Saturna tice, 9.10.1934. U Marseju. Prve demonstracije protiv iranskog šaha Reze Pahlavija počinju januara meseca 1978. u vreme retrogradnog Saturnovog ciklusa. Ovogodišnji ciklus u Vagi utoliko je značajniji i jači jer se Saturn pojavljuje i kao nosilac još jednog mundanog ciklusa, poslednje solarne eklipse, kao dispozitor iste i prva orjentalna planeta . U natalnim ciklusima retrogradni se Saturn mora tumačiti prema ulozi koju nosi u natalu te kvalitetu i snazi iz natalne pozicije. Svima se ne može tumačiti na isti način, ali kome god se neki lični natalni faktor nalazi na 17. 18. ili 11. stepenu, kao i stepenima između ovih, u onim znacima koji su u aspektu sa Vagom, doživeće značajnije životne promene u 2011. godini. Koje, kakve i tačno kada, zavisi od svakog natala pojedinačno.

Autor: Nataša Karalić Koprivica